Instagram post by @shahr_e_ghesse موسسه فرهنگی هنری شهر قصه

قلعه ها همیشه یک جای عجیب اند .یک جای پر رمز و راز.بعضی قلعه ها برای محافظت از شهر اند.بعضی ها جای زندگی...
اما قلعه ما قلعه بازی و تولده .یک قلعه پر از یک دنیا اسباب بازی و سرگرمی ...
#شهر_قصه_زعفرانیه
#اتاق_تولد
#اتاق_فرار
#اتاق_بازی
@shahr_e_ghesse
@shahr_e_ghesse
@shahr_e_ghesse

1 Comments

Most Popular Instagram Hashtags