Instagram post by @naukemanita Nâu & Kem

🍥🍥
Một thì ngáo. Một thì láo.
Chẹp. Cái bụng lủng lẳng.
Cái chân lon ton. Cái mặt xin ăn
Phải làm sao đây...
#naukemanita #meo

Likes

No Likes Yet

Most Popular Instagram Hashtags