Instagram post by @c.nguyensy Nguyễn Sỹ Chiến

Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi

Nhưng nếu không dám đi sẽ chẳng bao giờ tới.

1 Comments

Likes

No Likes Yet

Most Popular Instagram Hashtags