Instagram post by @amatyai amatyai

เขาบอกว่าถ้าส่งให้คนดีๆ ที่เราเคารพศรัทธา จะมีโชคทั้งผู้ส่งและผู้รับเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น

7 Comments

Most Popular Instagram Hashtags