Instagram post by @majjjhoul

.
《 فقط یک گناه وجود دارد. و آن دزدی است....دروغ که بگویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی.》
#بادبادک_باز
.
و من به این فکر میکنم که چه حقیقتهایی در جای جای این دنیای بی رحم و وحشی، از آنهایی که دانستن‌ حقشان بوده توسط دزدهایی حتی آشنا و حتی تر صمیمی و دلسوز ! دزدیده شده است. آنهایی که خود در انتخابِ این ندانستن، حق و سهم و تقصیری نداشته اند.
اغلب انسانها، دزدهای دروغگویی هستند که خیلی از آرزوها و باورها و آینده ها و حتی دلخوشی های کوچک را خراب کرده اند و خراب می کنند. خواسته و ناخواسته.
یک مشت دروغگوی دزد!
و بسیار پلید.
.
#1384
#الهیاناعبدکالضعیف

Most Popular Instagram Hashtags