Instagram post by @nehzate_zanan نهضت زنان

در تقسیم‌بندی کارهای خانه که غالباً از سوی مادران انجام می‌گیرد معمولاً کارهای خارج از خانه و در فضای باز مانند خرید کردن به کودکان پسر و کارهایی که محدود به فضای درون خانه است و تحت نظارت بیشتر مادران است مثل ظرف شستن یا جارو کردن به کودکان دختر سپرده می‌شود. این تقسیم‌بندی جنسیتی به کودکان آموزش می‌دهد که کارهایی که زنان و مردان انجام می‌دهند یکسان نیست. از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است مادران، پسربچه‌های خود را بیشتر به درس خواندن و بازی کردن تشویق می‌کنند و در مقابل دختربچه‌ها بیشتر تشویق به انجام کارهای خانه در کنار درس خواندنشان می‌شوند که این امر بسیاری از دختربچه‌ها را از انجام درست تکالیفشان بازمی‌دارد و وقت بسیار کمی برای تفریح و بازی برای آن‌ها باقی می‌گذارد. این نگرش معمولاً منجر به این می‌شود که دختران از کودکی خود را در قالب نقش مادری یا همسری می‌بینند که باید به امور خانه و فرزندانشان رسیدگی کند.
مخصوصا رسانه‌های تبلیغاتی نیز زنان را در حال انجام امور خانه‌داری بازنمایی می‌کنند و مردان را مشغول انجام کار. سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی عموماً زنان را به عنوان موجوداتی احساساتی و منفعل بازنمایی می‌کنند، در حالی که مردان منطقی و فعال هستند.
این امور قالبی یا کلیشه‌ها، برای زنان و مردان، هردو زیان‌آور است.
اگر شما دائماً خود را در نقشی ثابت بازنمایی شده ببینید، ممکن است به این فکر بیفتید که این، تنها گزینه شما است. شما باید این‌گونه باشید.
علاوه بر این، بازنمایی کم‌تر زنان در اخبار، به این معنا است که نوعی از جهان‌بینی را ایجاد کرده‌اند که زنان در آن غایب‌اند.
می‌دانیم آنچه در یک زبان جاری و ساری است بیانگر جهان‌بینی آن زبان و به عبارتی، دیدگاه آن زبان نسبت به همه‌ی پدیده‌ها و مسائل است.  بنا به ماهیت مردسالارانه این دوره‌ها، قاعدتاً زبان فارسی از نگرش تحقیرآمیزتری نسبت به زن برخوردار است.
بعنوان نمونه شعر «زن خوب فرمانبر پارسا» سعدی، در باب هفتم در عالم تربیت رو می‌تونید بخونید
یا همینجا در اینستاگرام گشتی بزنید و کامنت‌هایی که مردم در وصف زنان بجا می‌زارن رو ببینید...
...

Likes

No Likes Yet

Most Popular Instagram Hashtags