Instagram post by @jm65i JM65❤️!!.

يوجعني الضعف الي قاعده احس فيه,توُجعني دقات قلبي,يوجعني تفكيِري المشتت,لدرجةصارت اتفه حاجه توُجعني يارب انا أنهلكت.

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그