Instagram post by @plttrang__ P H Ạ M L Ê T H Ù Y T R A N G

Mình thật sự rất cuồng 2 cái mùi này luôn á. Như da như thịt của mình vậy ! Thật sự rất hay ho nếu trên người của bạn có 2 mùi này.
#dialsoap #irishspringsoap

2 Comments

Most Popular Instagram Hashtags