Instagram post by @chocolate_save_theday สร้อย ของขวัญ แฮนเมด เรืองแสง

The Moonโครงเงินผลึกรุ้ง
เมื่อตรงกลางของโครงเงินเป็นผลึกรุ้ง
ทำให้เวลาไม่เรืองแสงสามารถมองทะลุได้
จากอีกด้านไปอีกด้านตาม ลายอาจจะไม่ชัดเท่าMoon รุ่นclassic
แต่ว่าก็สวยและมีสเหน่ห์ไปอีกแบบ ตอนที่ มองสีทีมันทะลุออกมาจากอีกด้าน
แต่เวลาเรืองแสงคุณจะไม่สามารถมองทะลุได้อีกต่อไป เพราะแสงมันจะพุ่งออกมา
แทนที่คุณจะต้องมองเข้าไป
Detail
โครงเงินเรืองแสงสองด้านตรงกลางเป็นผลึกรุ้ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 Cm
ราคา 450 บาท
Chocolate_save_theday
ร้านของขวัญพิเศษ เพื่อคนพิเศษ
#เครื่องประดับแฮนเมค#ของขวัญ#ของขวัญให้แฟน#ของขวัญวันเกิด#คนพิเศษ#ของขวัญพิเศษ
#สร้อยพระจันทร์ #สร้อยพระจันทร์เรืองแสง #สร้อยเรืองแสง #สร้อยดวงดาว
#ของขวัญ #ของขวัญพิเศษ #สร้อยดวงจันทร์ #เรืองแสง ##moon#พระจันทร์#star

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그