Instagram post by @col.legi_cide Cooperativa d'educació CIDE

Els alumnes de Batxillerat Artístic estan fets uns artistes! A l'assignatura de Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques (2n Batxillerat) estan treballant la primera de les tres classificacions en què es divideix el Gravat: en relleu, en buit i en pla. El Linogravat i la xilografia (linòleum i fusta) serien els dos materials i procediments en el gravat en relleu on es buidarien les parts blanques de la planxa matriu i la resta s'entintaria amb un rodet per tal d'obtenir la imatge. El procés d'entintat, l'elecció del format i color del paper i l'edició o còpies que volem treure és el que ara els ocupa i motiva. De moment, pareix que el resultat serà bastant interessant...

Most Popular Instagram Hashtags