Instagram post by @monsgarden Mon

"Một thế giới thật sự bình đẳng là nơi phụ nữ nắm quyền tại một nửa số quốc gia trên thế giới, tại một nửa số công ty trên thế giới, và nam giới phải lo vun vén cho một nửa số gia đình trên thế giới" ...
Mua từ cuối năm 2016, mãi đến bây giờ mới lôi ra đọc, đọc rồi lại bị ghiền 🤗
#leanin #sherylsandberg

1 Comments

Most Popular Instagram Hashtags