Instagram post by @lundbyforsamling Lundby församling

Ing-Marie, administrativ chef, passade på att tacka alla för gott arbete i samband med kyrkovalet. Mångas insatser var viktiga för att valet skulle kunna genomföras och fungera så smidigt som det gjorde här i Lundby! De slutgiltiga siffrorna har inte kommit ännu, men vi vet att valdeltagandet ökade med flera procentenheter här i församlingen, precis som i landet i stort. På bilden syns även Cornelia, administratör, och Clement, kommunikatör. Liksom Ing-Marie har de arbetat mycket med kyrkovalet. Det var förstås ännu fler än de som var med vid onsdagsmorgonens mässa som hjälpte till vid valet – många som inte jobbar i församlingen till vardags deltog i utbildning till röstmottagare eller valförrättare, och hade dessa funktioner på själva valdagen den 17 september. #lundbyförsamling #lundbyforsamling #kyrkovalet2017 #kyrkovalet #kyrkoval2017

Most Popular Instagram Hashtags