Instagram post by @healthylife_newsha ❤ زندگی سالم ❤

ورزش پلک چشم
ورزش پلک ها، برای فعال کردن آنهاست. اگر در حین کار و مطالعه پلک ها سنگین شد و خواب بر چشم ها مسلط شد، با حرکت دادن آنها می توانید خستگی را از بین برده و آنها را فعال کنید. به خاطر حفظ سلامت چشم، هیچگاه پلک ها را با دست بر روی چشم فشار ندهید. فشار کم پلک ها و یا مژه ها بر روی استخوان بالا و پایین چشم با دست تمیز اشکالی ندارد.

#ورزش_صبحگاهی👏
#ورزش_تندرستی
#ورزش
#ورزش_چشم
#سلامت_چشم

Most Popular Instagram Hashtags