Instagram post by @patternitecture Patternitecture

در نمایشگاه پترنیتکچر به نمایش در آمد:

بافت با کاموا
هنرمند: شریفه پارسایی

بیانیه:
به گواه شواهد تاریخی و جغرافیایی ساکنان این سرزمین در طول تاریخ با تدابیر گوناگون بر درشتی های طبیعت و دیگر موانع غلبه کرده و تمدنی لطیف و و از سویی منعطف و سازگار را پی افکنده اند. اساساً ساختار ساختارهای تمدن ایرانی مبتنی بر «قناعت» و در عین حال «تعالی» داشته هاست. بدین معنی که با فراوری و پردازش نعمات اندک، زیباترین آثار و صنایع را پدید آورده اند. بافته ها به سبب ماهیت-شان ـ که سست هستند ـ چندان دیر نمی پایند از این رو در یافته¬های باستانی نمونه های فراوانی از آن ها به دست نیامده است با این حال همین اندک یافته ها نشان از سابقۀ کهن آنها و توجه عمیق به رنگ در میان ایرانیان دارد. دست بافته ها با تکنیک ها و ادوات مختلف پدید می آیند؛ از دارها و دستگاه های مفصل گرفته تا انواع میل ها. در این میان بافته هایی که با تک میل حاصل می شوند، جایگاه ویژه ای دارند. این بافته ها در هر مکانی امکان وقوع و شکل گرفتن دارند و ارادۀ هنرمند بافنده در تولید آن مهم ترین مؤلفه است. امکان تلفیق راحت اجزای این بافته دست هنرمند را در پدیدآوردن نقش مایه و ترکیب آن ها باز گذاشته است. و همین ویژه گی موجب شده تا بتوان با تکیه بر این نوع بافندگی، بافته های «چل تکه» را هم احیا کرد. چل تکه نوعی بافته است که از کنار هم دوختن قطعات مربع دیگر حاصل می شود. تردیدی نیست که در آغاز، صورت کاربردی چل تکه اهمیت داشته، اما به مرور ذوق و آتشی که در جان هنرمند ایرانی است، آن را به اثری هنری تبدیل کرده است. قلاب بافی چل تکه جلوه ایست از هنر ایرانی که آفریننده ی آن با کم ترین امکانات به کیمیاگری دست یازیده است؛ نخی و میلی و آفریدن جهانی رنگی که دوست داریم در آغوشش کشیم.

@patternitecture

#پترن #پترنیتکچر
#pattern #patternitecture

Most Popular Instagram Hashtags