[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

Instagram post by @majidnafar1360 مجیدنفر

وقتی حجاب نباشه عادی میشه ؟؟
چرا پس برای مهدی فلاحتی مجری VoA که در متن بی حجابیست عادی نشد و به  ستاکی تجاوز کرد ؟؟
#امریکا (از هر ۶ #زن یک $زن #مورد #تجاوز
چرا #آمریکا #مقام #نخست در #تجاوز به زنها رو داره و از هر ۶ زن یک نفر و از هر ۳۳،مرد هم یک نفر مورد #تجاوز #جنسی #قرار گرفتند ؟
(#سوئد ۱۵۷۰۰ #مورد #گزارش #سال ۲۰۰۹)
چرا #سوئد# مقام اول تجاوز در اروپا و مقام سوم #جهان رو داره ؟؟
#انگلستان
سال ۲۰٬۱۳ به طور متوط ۸۵۰۰۰ زن مورد تجاوز قرار گرفتند
#آلمان(#شش و نیم میلیون در کل در این کشور
با ۶/۵۰۷/۳۹۴ مورد گزارش در مورد تجاوز
#فرانسه #متوسط در یکسال ۳۷۷/۱۸۵ مورد #تجاوز قرار گرفتند
#کانادا ۲،۵۱۶،۹۱۸ مورد تجاوز گزارش شده ؟؟چرا عادی نشده براشون ؟؟

3 Comments

Most Popular Instagram Hashtags