Instagram post by @tehran_milieu

در یک کوچه در پیاده روی جلوی منازل
یک فرد با سلقیه تا تونسته گل و گیاه کاشته ، یکی درخت های کاشته شده رو هم قطع کرده، یکی هم از سنگ و سیمان و... برای زیبا تر شدن استفاده کرده.
اگر بنا به دلایل مختلف درختی را قطع می کنیم کمی آنطرف تر جایش درختی بکاریم.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #درخت #درختکاری #پیاده_رو #کوچه
#self_report_ #congruence_ #blind_matching #local_positive_change #environment #earth #iran #tehran #tehrangraphy #tehrangram #tehrandailylife #tehrantoday#everydaytehran#tehraninsta

Most Popular Instagram Hashtags