Instagram post by @muimui_foodie 💋就只懂得吃的...香港胖妞

太宰府名物👉🏻#梅枝餅 🌸🍡
-
總覺得日本任何一樣野都可以被稱為👉🏻名物😂🙊
-
初頭以為梅枝餅係真係有梅味😇結果係 我想太多😭🌚 梅枝餅原來係用👉🏻糯米糰包住紅豆蓉 再攞去烤熱😛 食落似係煎好既紅豆麻糬😌 新鮮熱辣既時候食都算唔錯 口感特別 外脆內軟 煙煙韌韌🍡 頓時又冇咁失望了...🤦🏻‍♀️
-
故事教訓 唔知咩黎就應該上網查下先😭唔好見到條人龍就走去排😭😭😭 好彩係太宰府名物 同自己講👉🏻難得黎到又點可以唔試呢....😭☺😇 (救命🙉)
-
————————————————
太宰府・天滿宮
地址:福岡県太宰府市宰府4丁目7番1号
🍽:#muimui甜品
📌:#muimui日本遊

Most Popular Instagram Hashtags