Instagram post by @qarargah_jahadi گروه جهادی پرواز خاکی◀zums

.
📚برای خیلی از افرادی که به مرحله ای از #تخصص و #توانمندی می رسند ،
نگه داشتن اطلاعات علمی و ندادن آنها به دیگران اصل محسوب می شود. اینجاست که عمل کردن به حدیث "#زکات_العلم_نشره" مطرح می شود و البته بسیارند که به آن عمل نمی کنند.

در این میان اما افرادی هستند که نه فقط تخصص و تواناییهایشان را در اختیار جامعه قرار می دهند که زندگیشان را #وقف_خدمت_به_انسانها می کنند و در این راه هرچه دارند را در #طبق_اخلاص می گذارند. شاهد حرف ما در اینجا #محمدحسن_خلیلی است که حقیقتا علم خود را که با هزار زحمت و مشقت چه در باب نظری و چه در باب میدانی بدست آورده را در اختیار خدمت به دین و مسلمانان می گذاشت.
روزی در این زمینه به گفتگو با محمدحسن می پرداختم که جمله قشنگی در این باب از او شنیدم.
او گفت: "اگر قائل به این باشیم که تا کی زنده هستیم دست به خساست نمی زدیم! به خصوص در موضوع علمی..."
محمدحسن واقعا به این حرف اعتقاد داشت و به آن عمل می کرد... #مدافعین_حرم
#اسوه_های_زندگی
#امنیت_پایدار
#جهادی_در_عرصه_علم_و_عمل
#ولایت_فقیه_رمز_پیروزی
#پرواز_خاکی
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅ #3_روز_دیگر_فرصت_ثبتنام_باقیست....
آیدی ثبتنام تلگرامی:
خواهران: @parvaze_khaki
برادران: @basirat_bzums
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
@qarargah_jahadi
@bzums_ir

Most Popular Instagram Hashtags