Instagram post by @rindaphutai Rinda Phú Tài

Thời áo trắng năm 15 tuổi , muốn quay về để thay đổi quá khứ và nếu quay về được thì điều đầu tiên tôi làm là nói với 1 người ........ và mọi chuyện đã thay đổi nhưng đó chỉ là nếu 😔😔😔

Most Popular Instagram Hashtags