[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

Instagram post by @degaresh7 دگرش: آموزهایی برای زندگی بهتر

چهار چیز در این #دنیا برگشت ندارد : .
#سنگی که پرتاب شده
.
#کلماتی که بیان شده
.
#فرصتی که از دست رفته
.
#زمانی که تلف شده

5 Comments

Most Popular Instagram Hashtags