Instagram post by @abbaba.ir abbaba.ir آب.بابا

🤓 چطور #دانشمندان فردا را تربیت کنیم?
🏛 بچه ها را به بازدید از #موزه ها ببریم.
🎬 با آنها به تماشای فیلم های #علمی بنشینیم.
🌳 دسته جمعی به #طبیعت گردی برویم.
🎲 از بازیهای #فکری استفاده کنیم.
🎁 برای آنها اسباب بازی و کیت های #آموزشی بخریم.
🔬 ابزارهای علمی ساده، مانند ذره بین و #میکروسکوپ برایشان فراهم کنیم.
📖 با #کتاب خواندن، آنها را نیز به مطالعه تشویق کنیم.
💡 سوالات علمی بپرسیم و آنها را به #پرسشگری دعوت کنیم.
🍎 مطالب درسی و علمی را در قالب مثال های ساده و بازی به آنها بیاموزیم.
🚀 حس #کنجکاوی و #تخیل را در کودکان تحریک و تشویق کنیم.

برای دریافت مطالب روزانه در کانال عضو شوید. لینک در بیو
#آب #بابا #آببابا #اب_بابا #آب_بابا

2 Comments

Most Popular Instagram Hashtags