Instagram post by @emad.jam Emad Jam

این یکی از قدیمی ترین تبلیغاتی هست که من توی شهر می شناسم هنوز که هنوزه شاید بعد از ۴ دهه ‌‌‌آب و رنگش را از دست نداده

Most Popular Instagram Hashtags