Instagram post by @pekpor

pekpor
189w ago

แชมพูสำหรับผมอ่อนแอ เปราะหัก ขาดความรัก #เดี๋ยวนะๆ

3 댓글

  • 189w ago tookpassawan tookpassawan

    อ๊าก ซื้อที่ไหนนะ

  • 189w ago pekpor pekpor

    เอาไว้สระผมหรือสระใจดีล่ะตุ๊กกก @tookpassawan

  • 189w ago tookpassawan tookpassawan

    @pekpor ทั้งสองอย่างพร้อมๆ กันโลด ;)

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그