[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

oy5474 oy5474

6 posts   54 followers   1 followings

G B 

بعضی ها خیال می کنند
دوست داشتن
ساده است
بایدهمه چیز خوب باشد
تا بتوانند کسی را
عاشقانه دوست داشته باشند
اما…
دوست داشتن درست از
زمانی شروع میشود
که بی حوصله میشود
وبهانه میگیرد
❤️❤️❤️🙏🙏🙏 #بهار#زندگي#عشق❤️

فهم عاقل را به عاشق
راه نیست
هرچه گویم باز میگویی
که چیست؟
بایداول ترک هشیاری کنی
عشق را درخویشتن
جاری کنی
هر زمان گشتی
تومست جام عشق
خویش را انداختی
در دام عشق!
مولانا
❤️❤️❤️

همین که به هر بهانه دلم
تنگِ توست....
یعنی "عشق"... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

من آدم کامل و بی عیب
و نقصی نیستم
مرتکب اشتباهات
زیادی شده ام
اما واقعا قدردان کسانی
هستم که بعد از شناخت
منِ واقعی در کنارم ماندند
❤️❤️❤️

Most Popular Instagram Hashtags