[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

otukenvadisi otukenvadisi

289 posts   11288 followers   45 followings

Ötüken Vadisi  Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş... - Siyasi ve içtimai mezhebim Türkçülüktür 🇹🇷

http://instagram.com/otukenajans

Biraz sohbet edelim :)

Irakın kuzeyinde “Güvenli Bölgede” Türkmen şehri Erbilimizde 24Nisan 1995’de “Irak Türkmen Cephesinin” kuruluşu ilan olundu. Orada faaliyet gösteren Türkmen siyasi kuruluşları, bir tek ad altında olarak Türkmen, milli hareketin öncülüğünü yaparak, Türkmen meselesini uluslar arası mahfillerde savunarak ve Türkmen toplumuna gerçek hizmetleri ve yardımları sunarak, 2003’te Saddam devrildikten sonra Türkmeneli bölgelerinde, ve Bağdat’ta, civar bölgelerde Irak Türkmen Cephesinin büroları açılarak halkahizmet etmeği başarmıştır ve Türkmenlerin yegane temsilcisi olduğunu dünyaya bildirmişti.
Irak Türkmen Cephesi yurt içi ve yurt dışında olan tüm Türkmenlere kucak açıp onların temsilcilerini 4-7Ekim 1997 tarihinde Erbil’de düzenlediği büyük Türkmen kurultayına çağırdı.
ITCnın çağırısına cevap vererek, Irak’ın siyasi tarihinde misli görünmeyen, hür ve gerçek demokrasi temellere göre tüm Türkmen kuruluşları toplanıp, birinci Türkmen kurultayı gerçekleştirildi.
Birinci Türkmen kurultayı 4-7 Ekim 1997 tarihi arasında çalışmalar yapıldı. Sonuç bildirisi 7Ekim günü okundu, o tarihi gün Milli Türkmen Bayramı olarak ilan edildi.
Türkmen siyasi tarihinde dönüm noktası olan 7Ekim günü, milli bayram olarak kabulu, bildiriyor ki, o unutulmayan günden Türkmen toplumu tek sözle tüm kuruluşlar Türkmen milli meselesinin stratejisini çizdiler, Irak Devleti’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde Irak’a demokratik. Parlamenter, insan haklarına saygılı bir düzenin gelmesi ve Türkmenlerin siyasi, milli, idari, kültürel haklarına kavuşmaları için ulusal ve uluslar arası zeminlerde mücadele vermektedirler.
Biz Türkmen toplumu olarak, üzerimize düşen milli vezifelerden biri, gerek milli Bayramlarımıza, günlerimze, değer vermek, anmak, diğer günlerden farklı tutmak, toplum olarak evlerimzde, iş yerlerimizde anılsın, ve bildirilsin ki bugünler diğer günlerden ayrıdır, anma törenleri yalnız siyasi kuruluşlarımızda, kalmasın, dini Bayramlarımız gibi, milli Bayramlarımzda öyle olsun. Arkadaşlar, dostlar, akrabalar, arasında kutlansın ve içimizde yaşasın bu güzel milli günler.

Benim adım 'çok içer' diye çıkmıştır. Filhakîka ben, öteden beri içerim. Fakat istediğim zaman bunu keserim; karıştırmam. İçki, sâdece benim keyfim içindir. İçki yüzünden vazîfemi bir an geri bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha gençken, manevralara çıkılmadan önce, muhabbete dalarak sabaha yakın zamanlara kadar içsek bile ben, bazen uyumadan saatinde vazîfem başına gider ve görülecek işi bir dakika geri bırakmazdım. İçki ve vazife, iki ayrı şeydir. Birbirine dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli, içkiyi behemehâl kesmeli.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, kitap okumayı seven, bilgi dünyasını sürekli geliştiren bir liderdi. Onun okul çağlarından beri başlayan kitap okuma alışkanlığı, harp okulu yıllarında da devam etmiş, dönemin birçok yerli ve yabancı yazarlarının fikir ve düşüncelerinden istifade etmiştir.

Harp akademisinde, çocukluk yıllarında başlayan birikimlerini ve siyasal gözlemlerini arkadaşlarına da anlatabilmek için el yazısı bir gazete çıkarmaya karar vermiş, gazetenin yönetim kurulunda görev alarak, gazetenin çoğu yazılarını tek başına yazmıştır.

Atatürk, Milli Mücadele yıllarında bile kitap okumaktan vazgeçmemiş, elde edilen zaferin kalıcı olması ve her alanda güçlü bir ülke konumuna gelinebilmesi için eğitimin ne denli önemli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu yüzden eğitim ve öğretim konusu ile yakından ilgilenmiş, cumhuriyet yıllarında başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğine “Başöğretmen” sıfatıyla bizzat iştirak etmiştir.

1930 yılından sonra yeni alınan kitaplar sayesinde büyük bir kütüphaneye sahip olan Büyük Önder, kitaplarla dolu olan kütüphanesinde saatlerce çalışır, okumuş olduğu kitapların altını kırmızı ve mor renkli kalemlerle çizer, kenarlarını işaretler, notlar alırdı.

Atatürk, kitap okumayı sevdiği kadar araştırma yapmayı, düşünce üretmeyi, araştırdığı ve düşündüğü konuları tartışmaya açmayı çok sever, özellikle tarih konusu ile yakından ilgilenirdi. Bu yüzden kütüphanesinde bulunan kitapların çoğunluğunu tarih kitapları oluşturmuştur.

Fener Rum Patrikhanesine karşı Atatürk'ün emri ile 21 Eylül 1922 de kurulan Türk Ortodoks Patrikhanesi 95 yaşında.

🇹🇷

.

Emperyal güçler önce ülkemiz de iç karışıklık çıkartarak darbeye zemin hazırladılar. Sonra da devletin içine sızmış gayrimeşru çocukları aracılığı ile darbe yaparak ülke yönetimine el koydular. Darbe gerekli idi çünkü kan durmalı ülkede ki kaos sona erdirilmeliydi. Fakat bu kaosu yaratan sona ermesi talimatını veren aynı emperyalist devletti. Gerçekler bize gösterdi ki siyasi görüşü , ideolojisi farklı olsa da sağ ve sol gruplara mensup bireylerin tamamı aynı emperyalizme göğüs germek için mücadele ettiler onlar aslında Türkiye üzerinde oynanan bir oyuna kurban gitmiş aynı elin sırtından vurduğu çocuklardı. 1977-78-79 ve 80 yıllarında bu oyunun içinde kalarak tarzı görüşü ideolojisi ne olursa olsun ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin bekası için mücadele edenleri şükranla anarız. 30 yıl sonra 1980 oyunmuş kandırılmışız diyebildik. Umuyoruz ki bu kanmacaların hepsi farkedilir ve bir daha tekrarlanmamaları için gerekenler yapılır. #12eylül

Soru ve görüşlerinizi belirtirseniz memnun oluruz...

Selam Turan ülkesinde uyanılacak sabahlara,
Tanrı Dağın direnişçilerine selam !
Selam Kerkük'te cenge hazırlananlara !
Manas'ta, Savan'da kamp ateşlerinde,
Yüreklerini tutuşturanlara,
Almılalara, Ayyücelere, Aybalalara,
Kürşatlar yetiştirenlere selam !

Alper Tunga sancağında erisin gönüller,
Kırk yiğitle, yedi düvel- dört bucak şan yürüsün.
Orhun'dan, Selenge'den Çin yurduna kan yürüsün !

Selam olsun Tanrı Dağlarının yiğitlerine,
Metehan'dan bu güne Kürşat'tan Kültekin'e selam..
Selam olsun Ergenekon'dan Malazgirt'e
Börteçine'nin gök gözlerine selam.. Selam olsun atlarının ayak sesleriyle Roma'yı titreten Attilla'ya
Peygamberin övdüğü Fatih'in ordusuna selam..
Selam olsun Çanakkale'den Kafkaslara, Galiçya' dan Trablusgarp' a
Cephe cephe cenge duranlara selam.. Selam olsun "sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana" diyen şehit analarına selam..
Cudi'de, Gabar'da, Hakurk'ta, Mezi'de, Ari'de, Basyan'da
Kuringam'da, Beyazdağ'da, Balkayalar'da,
Mezar Gediğinde, Yüksekova'da, Dağlıcada... Yurt için can verip kelle alanlara, "Güneşi yükseltenlere" selam..
"Ya istiklal ya ölüm!" ise bunun adı,
Yıkılsın Habur, yıkılsın dağlar,
Yüzbinlerce can yürüsün diyenlere selam.. Selam olsun aydınlık ufukları gözleyenlere
Yeniden Türk Asrı'nı özleyenlere selam..
Selam olsun çocuklarımızın Türk bakışlarına,
Mustafa Kemallere, Atsızlara selam... Kahrolsun Türk düşmanları !
Kahrolsun emperyalizm,
Kahrolsun emperyalizmin yerli işbirlikçileri!
Yaşasın kızılelmamız
Yaşasın büyük turan ülkümüz
Yaşasın büyük Türk Milleti !!! il; devlet devlet kükreyecek,
Şan, ordu ordu yürüyecek Türk'ün olsun !
Tanrı Türk'ü korusun...

Sümerler, M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 yılları arasında mezopotamya‘da yaşamışlardır. Bir çok medeniyetin karanlık kurucuları oldukları gibi bir çok ırkın soyunun dayandığını iddia etmeye çabaladığı topluluktur sümerler…
Bugün Sümer medeniyetini Almanlardan ingilizlere, Farslardan Araplara kadar bir çok millet sahiplenmekte ve atalarının Sümerliler olduğunu ileri sürmektedirler.
Bunun nedeni şüphesiz medeniyetin, tarihin, hukukun, bilimin, edebiyatın, tarım ve ekonominin Sümerlerle başlaması, daha doğrusu yazının mucidinin sümerliler olmasından kaynaklanan “ilk medeniyetin kurucularının sümerliler olduğu” sanrısıdır.

Yavancı Sümerologlar, Türk Dili ile Sümer Dili‘nin akraba olduğunu başka bir bağıntıları olmalarını ileri sürmekte ve sümerlerin Türklüğünü kasten saklamaktadırlar.

Lakin Ulu Önder Atatürk tarafından bizzat yaptırılan Türk tarih tezi çalışmalarının bir ürünü olan güneş dil teorisi kasten yapılan tüm bu görmezlikleri birer birer çürütmüş, Sümerler ile Türklerin dil akrabalığından çok öte, kan akrabalığına dayanan bir yakınlıkta olan iki toplum olduğunu ortaya çıkartmıştır… (Devamı gelecek)

Most Popular Instagram Hashtags