[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

omerfarukyeltekin omerfarukyeltekin

88 posts   18879 followers   403 followings

Ömer Faruk YELTEKİN 

.
Göç vakti gelmişse hiçbir engel tanımaz.
Dua edilir ki göç gönülden olmasın.

#karabagh .
KARABAĞ ÖZLEMİ
Seni bizlere yaratmış Halık,
Yakışmaz bize senden gayrılık,
Tar'ların teline düşmüş ayrılık,
Muğamlar sensiz hazin Karabağ.
.
Başlarımız eğiktir alında töhmet,
Olur mu sensiz vatana hizmet,
Çekilmez gurbet misali cennet,
Çekilir bir ömür nazın Karabağ.
.
Şuşa'da haneler viran mı viran,
Kelbecer sanki çekişiyor can,
Baharlar gelecek ne olur dayan,
Zemheri olsa da yazın Karabağ.

.
Dediki;
"Oğul! bir odayı ne kadar çok eskimeye meyyal eşya ile doldurursan artık orada insana yer kalmaz. İnsanı yitirenin ise sevdası tağut, tapındığı puttur. Gönül ne değerli odadır oysa..."

.
Tevekkül; Allah’ın vaadine güvenmektir. Tevekkül ihtiyaçların Allah tarafından karşılanacağına duyulan inançtır. Kazânın hükmüne teslim olmak ve Allah’tan başka bütün sığınakları terk etmektir.

.
"Yorgunluk" tüm ümidini dünyaya bağlamak,
"Durgunluk" ise bir ömür sonunda bunun ne kadar boş olduğunu anlamaktır.

.
Aslında sistem tekti. Son güne kadar da tek olarak kalacak.
İnsana ve bütün mahlukata can veren, aynı zamanda bütün kainatın işleyiş düzenini ve sistemi de öğretmişti.
Bu sisteme uyulur ise huzur ve mutluluk varolur, bütün korku ve elemden uzak olunurdu.
Kendi varlığını iddia edenler bu sistemi kendi çıkarlarına göre değiştirip, yeryüzünden sildiğinde, sistemi insanlara yeniden anlatan ve hatırlatan yol gösterici büyükler gönderildi. Ve sistemin, insanın el kitabı verildi.
Uyanlar sisteme döndü, reddedenler kat kat kalelerin ardında dahi olsa helak oldu.
Sonra bu tekrar etti.
Sonra en son Yol Gösterici teşrif etti ve ayrıldı.
Kitabı, ruhunu ve öğretilerini emanet etti.
Sonra insanlığı yine cinnet bürüdü.
Benlik iddiaları doruk noktaya ulaştı.
Yoktan var eden ve uyun diyene uymazsanız, bela, keder, hüzün takip eder.
Bugün bu sistemin en dinamik ve en bariz örnekleridir, benliğine ulaşmamış çocuklar.
İbretle bakalım...
Çıkar peşinde, mal peşinde, makam peşinde olmadıklarını göreceğiz.
Sadece sevginize talip olduklarını göreceğiz.
İşte sistemin var edicisi Rahman ve Rahim, sistemin ilk anahtarı ise merhamet ve sevgidir.
İnsanlık bu sevgiyle harman olmadıkça ve sisteme dönmedikçe dünyayı kurtarabilecek bir derman yoktur.
Bugünün cinnet halinde dünyasını elem ve korkulardan ne arındırabilir....

.
Maddenin özgürlüğü ile mananın özgürlüğü arasında ne de zıt bir yöneliş vardır.
Maddeyi olabildiğince özgür bırakanın ruhu ne elim bir zindandadır.

.
İdrak; kapısını en ufak yele açık bırakan gönüllere erken uğrar.

.
Cahilim
Bilmem…
İç acıtan bu bilmezliğim
Cehaletimdendir
Cehaletimden…
.
Kaç haykırış bir sükût eder
Bilmem.
Kaç kelime, kaç hece
Bir boğazda düğümlenir,
Kaç deprem yemiş bir beldede
Bir tohumcuk yeşerir
Bilmem.
Bu yüzdendir sükûtum,
Suskunluğum bu yüzden…
.
Bir küçük saksıda
Can çekişen nefesi,
Nasıl da kesmek ister
Bir hoyrat sesi…
Ve süslü,
Zakkum çiçekleri,
Bir toprağın bağrında asi
Nasıl da yetişir birden
Bilmem.
.
Sineye çekip nasırı,
Alıp sırtına hasırı,
Gitmeyi bilirim.
Bu yüzdendir sessizliğim.
Ve sessiz gidişim
Bu yüzdendir
Bu yüzden…

Most Popular Instagram Hashtags