[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

nomkelemane nomkelemane

623 posts   2330 followers   2946 followings

Nomkelemane Langa  Maskandi artist Presenter Producer Guitarist Author Actor MC

Akekho umfana owayegida nami ngale minyaka.

Kube niyazi ngithobeka kanjani ngale mibhalo yenu ngoba vele owangithuma wathi ngikhulume lokhu namhlanje enikujabulelayo. Ngithi nje kuhamba kahle.

Kusho abantu bengathunyiwe. Kuhamba kahle.

Kusho abantu bengathunyiwe. Kuhamba kahle.

Isifike yagadla-ke inkabi madoda uNothi Ntuli.

Uyabona Amabhenanyawo acule sengathi ayongenela umncintiswano afuna ukuwuphumelela ngo-elethu. Sengiyilalele kahle iCD yabo bayalwa kodwa kufanele kuhlangene ongqondongqondo.

Uma ungumuntu omnyama ucabanga ukuthi abelungu bayakuthanda uyazikhohlisa. Ngiyalinyanya leli hlaya abalenza ngabaholi abamnyama ukuthi bafundise izinja zabo ukuzibiza ngabo bese befuna sijabule sihleke. Lokhu akunanhlangano kepha kunalowo oseqhulwini lokuhola omnyama. Uma thina bebala sinabaholi abayizinja nathi siyizinja ngokwabo. Ihlabeni niwulawule bakwethu kuhlakulwe lolu khula angazi ngoba nathi asisabumbene siyagquzana siyaqhubukushana.

Kulukhuni ukuba indoda.

Nantu usizo.

Bantu nithi niyini nje.

Singaphela phela, ifuna ukungishintsha imfundiso yasemakhaya.

Most Popular Instagram Hashtags