nomkelemane nomkelemane

670 posts   2,565 followers   3,233 followings

Nomkelemane Langa  Maskandi artist Presenter Producer Guitarist Author Actor MC

Ake nisichazele sizwe.

Niyomiswa njalo kubo kaJesu.

Amabhoza egame emlandweni stru isokheyi?

Lala ngoxolo mama usebenzile ezweni siyabonga kakhulu.

Kazi ngiyosithathaphi isidleke sami engiyophila kuso ngedwa ngoba ithongo lami njalo uma lizonginika okuthize liqale lingikhombise izinyoka ndawo zonke, emndenini, kubangani, emsebenzini, kubaculi, othandweni ngingabala ngithini. Kunzima ukwaziswa ngabantu abangalungile ezweni vele elingalungile. Uyadela umuntu ongenalo idlozi nelibukhali.

Into eyasenza saba abasakazi baseNKANDLA abahlonishwayo ukuthi sinobhuti uVusizwe noNgizwe nobhut'uS'bu Buthelezi asizamanga ukuzenza ngcono kunoRobert Marawa sangena la abekhona kodwa sagqama ngamagalelo ethu ahlukile ezindaweni zethu sayiphakamisa iNKANDLA. Kuhle ukuzakhela umuzi wakho emakhaya uwususe phansi ngoba lo owuhalela sewakhiwa edolobheni ukhokha uze uvele ngekhanda ube uwufice nezikhonkwane ongazazi.

Uyabona nje amanga lawa bafwethu futhi-ke noma kunjalo bahlushwe yini kusuke kumake-up-a bona yini, yazi abantu bepaqa.

Most Popular Instagram Hashtags