nnbc__ nnbc__

43 posts   253 followers   28 followings

🅱. Châu  D.O.B ⏺ 1 9 9 7 . 0 3 . 0 9 W h a t ' s M y N a m e ❓

🍼

Nắng chiều

🐘🐘🐘

Go home 🏡
#go #home

He asked and I said: YES
#minions #lotte #cinema

Random card Hyomin 😍😍😍
Đã v còn có chữ ký của mẻ nữa 😍😍

#HappyJingDay 🎉🎉🎉
#HappyJiyeonDay
#2017HappyJiyeonDay
◼ 2 0 1 7 . 0 6 . 0 7
◼ 1 9 9 3 . 0 6 . 0 7
Một năm làm fan cuồng có 3 lần thôi nha 😂😂😂
Happy Birthday to Park Jiyeon 🎉🎊

COMING SOON
2 0 1 7 . 6 . 1 4 W h a t ' s M y N a m e ?
#티아라 #큐리 #은정 #효민 #지연

Ăn sinh nhật #효민 nè 😂😂😂
#HappyHyominDay

Most Popular Instagram Hashtags