neda.rabiiee neda.rabiiee

350 posts   15725 followers   110 followings

  Graphic Designer/Illustrator

اما، روزهاي بد، همچون برگهاي پاييزي؛ باور كن كه شتابان فرو مي ريزند، و در زير پاهاي تو، اگر بخواهي، استخوان مي شكنند و درخت استوار و مقاوم بر جاي مي ماند.
عزيزمن!
برگهاي پاييزي، بي شك، در تداوم بخشيدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشيدن به تداوم درخت، سهمي از ياد نرفتني دارند.

#چهل_نامه_ی_کوتاه_به_همسرم
#نادر_ابراهیمی #نادرابراهیمی
@EbrahimiNader

عكس از @voxsp
Makeup by: @zarykeshavarz

اما براي ان كسي كه عاشقانه دوستش داشت
بهشت همانجا بود كه كنار هم بودند...

از نامه هاي #احمدشاملو به آيدا
كتاب: مثل خون در رگ هاي من

گوش كن
خاموش ها گويا ترند...

Most Popular Instagram Hashtags