navid_rimsky navid_rimsky

22 posts   1182 followers   1118 followings

ترانه سرا,شاعر ,طراح,مترجم🇩🇪🎥📷  Germany , mahdis , خدا

http://t.me/Navid_rimsky

#متن_در_کانال_تلگرام
بعد از تو هیچ نیازی
خواستنی نخواهد بود
من تمام هجوم دلخوشی هایم را
پشت نرسیدن به تو
کنار حسرتی ماندگار جا گذاشتم

#نوید_ریمسکای
#miladbabaei
@miladbabaei1

#متن_در_کانال
چقدر دیر میرسی به من
وقتی تمام حرف ها در سرم میمیرند
انگار
رویای مرا نادیده میگیری
چه خیال خامی گمان کرده بودم
روزهای خوبمان یادت میماند

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال_تلگرام
انتظار من این روزها
حجم دلتنگ خیابانی پر از باران است
آنقدر آشفته که
آسمان هم مرا نمیبیند
شاید درست نیست ایستادن برای تو
وقتی خودت
رسیدنت را نمیخواهی

#نوید_ریمسکای

#برداشت_متن_از_کانال_تلگرام
هنوز خوب نمیدانم کیستی
اما میدانم
روز های زیادی ، فقط تورا
به اندازه ی خواستنی بی پایان
انتظار کشیدم و
بارها نـیـامـدی

#نوید_ریمسکای

#برداشت_متن_از_کانال_تلگرام
تو با نگاه گریزان در حال دور شدنی
من با چشمان باز در رویا
نا گسستنی ایست این سادگی
این سادگی ِ نبودنت
محو میشوی و من یادم نیست
کجای فاصله ها تو را گمت میکنم
تویی که با پای خودت آمده بودی

#نوید_ریمسکای

#متن_کانال_تلگرام
چقدر خسته ام من
نگاهم به سختی میخندد
آسان نیست فراموشی
من فروپاشیده ام از تو
غمگین ترین باران را خیس میشوم
و تو در آخرین جمله ات به من
سکوت میکنی

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
فرصتی دوباره نمی آید
باید همان روز ها در کوچه ای پر از آرامش
که از سایه ی تلخ نرسیدن حرفی نبود
درستش میکردیم ، باید قراری ماندگار میگذاشتیم
معلوم است دیگر آسمانم آبی نمیماند
وقتی روز های فراوانیست
هیچکدام از ما یکدیگر را نمیفهمیم

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
تو را در اتاقم
کنار خاموشی های زندگی
میان سکوتی تلخ
با قدم زدن در سایه تاریکی از دست دادم
دیگر دیر است
در چشم انتظاری بی مقصد
گمت میکنم و میدانم
دوباره هیچوقت برای هم لبخند نخواهیم زد

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
افسوس روز های رفته
دلخوشی هایی بی دوام
بهتر نمیشود اما باشد یادت بماند
چگونه گاهی
هر کسی از همین اندوه پشت پنجره
تا انتهای تاریکی فاصله
طاقت میاورد

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
هنوز خوب نمیدانم کیستی
اما میدانم
روز های زیادی ، فقط تورا
به اندازه ی خواستنی بی پایان انتظار کشیدم و
بارها نـیـامـدی

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
بعضی هارا فقط میتوان خواست
با تمام وجود
اما نمیتوان داشت ،
از پسش برنمیایی ، از پس این خواستن بر نمیایی
لمس ِ خیالی ترین خواسته ات
دردناک میشود و تو میمانی و
فکر کسی که نمیدانی تورا فراموش کرده است یا نه ؟

#نوید_ریمسکای

#متن_در_کانال
کنار دلتنگی
دست سردت آرامم نمیکند
ایستادن به پای نگاهت ناممکن است
و برگشت به روز های قبل ، بـی مفهوم
از سادگی لحظه هامان نه قراری ماند و نه حرفی
هر دو اما میفهمیم هوای فراموشی میشود
جواب دلتنگی هایمان

#نوید_ریمسکای

Most Popular Instagram Hashtags