namzuuuu namzuuuu

42 게시물   166 팔로워   479 팔로우

Nam Zừ 

Cố gắng lắm rồi, yên tâm mà ăn tết thôi 💪💪💪

Sáng mai ăn phở hay xôi nhỉ?

Mùa đông không lạnh vì có gấu bên cạnh 🤣🤣🤣

Tạm biệt nhé 👌👌👌

Hàng xóm có sở thích dị quá :))

May quá vẫn thành hình được :))

Bộ 3 sát thủ 😎😎😎

Đi câu mực 😁😁😁

Trước giờ G 😉😉😉

Pha quế :(

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그