nam.bin nam.bin

351 posts   5,737 followers   835 followings

Trương Quang Hoàng Nam 

📷là 1 quá trình ✍️ cũng là 1 quá trình 💻 ngồi nhà thiết kế cũng 1 quá trình
Mà tốt nhất đừng kêu tao viết

💪

Tôi muốn tắt nắng đi

Nhắn 2 con mắt rồi thì đọc cái gì ??

Kéo bóng đêm dần tan biến nhẹ nhẹ

Vừa chia tay cuộc tình 8 tháng

Trải nghiệm đầu tiên !!💯💯

Most Popular Instagram Hashtags