mymint_dt mymint_dt

176 posts   287 followers   314 followings

Duong My  Gemini

https://facebook.com/Mymynshop/?ref=bookmarks

"T không thích người t thích thích người t không thích. T càng không thích người t không thích thích người t thích" 😄😄
#Xàmxí
👆 Đây là chồng t, ai thấy ở đâu báo t với nhé, đi lạc lâu quá r ạ 😂😂

Lắm lúc như thế
Với mọi chuyện chỉ muốn nói
" Sao cũng được."

" Anh có thích Bánh qui không?" 😄😄😄

Chưa sang tháng 7 đã đón Trung Thu 😂😂

Mưa gió được nghỉ làm thì em ở nhà sắp hàng cho khách.
Ahihi. Đơn đi chiều nay ^^

Khi hai con điêng gặp nhaoooooo
😇😇😇😇😇😇

Ngày thứ 2 đi học
Trời thì mưa
Bụng thì đói và đầu thì vẫn trống rỗng 😄😄😄

Có người gọi sẽ quay mặt lại sau 😄

Không phải cứ che đậy vết thương là sẽ sinh ra xác thịt mới.
;)

Lại muốn quay lại những ngày điên không lo nghĩ này quá đê tụi bayyyyyyy

Mình thấy trừ lúc xấu tính ra mình rất thích 😄😄

Trời xanh nơi ấy
Có nhớ nhau không?!
#vu_quotes

Most Popular Instagram Hashtags