mustafa__kemal___ataturk mustafa__kemal___ataturk

1,263 posts   172,561 followers   0 followings

Mustafa Kemal Atatürk  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı ... Turkish nationalist leader, founder and first president of the Republic of Turkey.

Atatürk’ümüz, İran Şahı Rıza Pehlevi ile İstanbul Limanı'na girerken, Gül Cemal Vapuru'nun kaptan köşkünde.
Tarihimiz 26 Haziran 1934

Atatürk'ümüz,
Ürdün Kralı Abdullah ile Ertuğrul Yatı'nda.

5 Ağustos 1921
TBMM'de Atatürk’ümüz “BAŞKOMUTAN ”olarak seçildi.
97. yıl kutlu olsun. Ebedi Başkomutanımızı minnetle ve rahmetle anıyoruz...

1925 yılının Eylül ortalarında, Bursa seyahati sırasında çekilen başka bir fotoğraf.

Atatürk’ümüz Hünkar Köşkü’nün önünde.
Tarihimiz: 28 Eylül 1925

Atatürk’ümüz İstanbul Türk Ocağı’nda.
Tarihimiz 19 Aralık 1930

Atatürk’ün çok sağlam bir bünyesi vardı. Her türlü meşakkate uykusuzluğa son derece mukavemet gösterirdi… Kuvvetliydi. Kuvveti severdi. Yağda kızarmış yumurta ile fasulyeye bayılırdı.
Atatürk ata binmeyi, nişan atmayı, pehlivanlığı severdi. Bunlarda büyük bir maharet gösterirdi. Sarayda sık sık arkadaşları ensesinden tutar, güreşe zorlardı.
Alafranga musikiyi milletin benimsemesini isterdi. Halk türkülerimize bayılırdı. En çok sevdiği “Kız Saçını Kim Ördü” türküsüydü.
Arkadaşlarını hediyelerle sevindirmekten hoşlanırdı. Beni meclis reisliğine seçtikleri zaman redingotum yoktu.
-Redingotsuz başkan olmaz, dedi.
Kendi redingotlarından birini bana verdi.
Fıkra anlatanları severdi. Arkadaşlarından biri güzel bir fıkra duydular mı gelir, ona anlatırlardı. O da yeni öğrendiği fıkrayı misafirine anlatırdı. Onun ağzında fıkra başkalaşırdı.
…Emsalsiz bir adamdı.
Kâzım ÖZALP
Demokrat İzmir Gazetesi, Yıl:17, Sayı:5714, 10 Kasım 1963, s.5

1925 yılının Eylül ortaları... Dehasıyla nam salmış olan Türk’ün biricik Ata’sı tüm karizmasıyla ve asilliğiyle Bursa seyahatinde.

"Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Bu tapuyu yırtmak
isteyenler, çokça “Lozan yalanı” üretip genç beyinleri bu yalanlarla zehirliyor.
...
LOZAN'DA GİZLİ MADDE VAR MI?
Lozan iki ülkenin değil, birçok ülkenin imzaladığı bir antlaşmadır. Onaylı birer
örneği tüm imzacı ülkelere verilen Lozan'ın, bir veya birkaç ülke için gizli
maddelerinin olması mümkün değildir. Bu iddia, Lozan'ın 143 maddesinde
aradıkları açıkları bulamayanların palavrasıdır.
Gerçek şu: Lozan, emperyalizmin bölünmüş, parçalanmış, Batı'ya bağımlı
Türkiye hayallerini yıkan ve şimdilik 94 yıllık barış sağlayan bir diplomasi
zaferidir.

LOZAN 2023'TE BİTECEK Mİ?

20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 28. maddesinde
antlaşmanın “20 yıl” olduğu belirtilmişti. Süre bitiminde taraflardan biri itiraz
etmezse antlaşma devam edecekti. (İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal
Andlaşmaları, C.1, 3. Bas, Ankara, 2000, s. 507, 519 )
Oysaki 143 maddelik Lozan Antlaşması'nın hiçbir maddesine, eklerinde,
protokollerinde ve sözleşmelerinde antlaşmanın süreli olduğuna ilişkin bir kayıt
yoktur. Sadece Lozan'ın bazı “sözleşmeleri” ile “açıklamaları” 5 ile 7 yıllıktı.
Bunlar Lozan'ın eklerinde açıkça belirtilmiştir. (Soysal, age, s. 83,84).
Lozan'ın son kullanma tarihi yoktur; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça
geçerliliğini koruyacaktır.
Lozan'ın bitmesini bekleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden Sevr'e mahkûm
etmek isteyenlerdir.
...
Lozan Antlaşması bize her şeyden önce sınırları belli bağımsız bir vatan
bıraktı. Lozan'a “hezimet” demek için ya kör cahil veya uslanmaz bir
Cumhuriyet düşmanı olmak gerekir."
Sinan Meydan

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın; 14 Ekim 1925 tarihinde; İzmir Kız Muallim Mektebi’nde yaptığı konuşmadan bir bölüm: “Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkâr ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil; ahlâkta, fazilette ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk'ü zihniyetiyle, pazusu ile, azmiyle muhafaza ve müdafaaya kadir nesiller yetiştirmektir. Milletin mebaı, içtimai hayatın esası olan kadın, ancak faziletkâr olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Tevfik Fikret merhumun herkesçe bilinen bir sözünü hatırlatırım: “Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer (insanoğlu)” Gazi Mustafa Kemal Paşa.

Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 132.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın; 9 Ağustos 1929 tarihinde; sağlığını merak eden ve kendisini görmeye gelen halka hitaben yaptığı konuşmadan bir bölüm: (Konuşma Ali Fethi Bey’in Büyükdere’deki yalısında yapılmıştır.)
.
“Benim için zahmet ediyorsunuz. Bundan mahcup oluyorum. Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ankara’dan buraya gelmeden evvel işittim ki, hakkımda “hastadır, eli ayağı tutmuyor, “ölüme mahkumdur” demişler.
İşte karşınızdayım. Sıhhatteyim, elim ayağım tutuyor. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz ki, sapasağlamım, Kuvvetim yerindedir. Siz bu akşam benim karşımda milletin bir kitlesi, bir timsalisiniz. Size hitap ederken bütün millete sesimi işittireceğime kaniim. İşitiniz ve işittiriniz. Sizin menfaatiniz için sıhhatini, ömrünü vakf ve hasreden adam sıhhattedir ve sizin için çalışacaktır. O sizin için yaşıyor. Benim kuvvetim, benim size olan muhabbetim ve sizin bana olan muhabbetinizdir. Bu millet, bu memleket yeni rejim üzerinde dünyanın en makul bir mevcudiyeti olacaktır. Ben bunu kendi gözlerimle görmeden ölmeyeceğim.” Hakimiyeti Milliye, 10 Ağustos 1929
Gazi Mustafa Kemal Paşa
.
Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 254.

"Celal Sahir, Atatürk'e bir şiir okuyormuş:

Boş, boş, boş..
Sokaklar boş,
Meydanlar boş,
Dükkanlar boş,
Her taraf boş,
Ufuk boş,
Toprak boş,
.
Atatürk mırıldanıyor:
.
- Ne o Sahir, bu şiiri nüfus sayımı gününde mi yazdın?"
.
Kaynak, Hilmi Yücebaş, Atatürk'ün Nükteleri - Fıkraları, Hatırları, Kültür Kitabevi, Yeni Matbaa, 1963, İstanbul, sayfa: 69.

Most Popular Instagram Hashtags