morteza_badyguard morteza_badyguard

139 posts   135 followers   307 followings

Morteza# ،Badyguard# 

بعضی از آدمها هم خیلی نامردن
بعضی از آدمها هم خیلی لا۰ش،،ی،
بعضی از آدمها هم بدرد نخور هستند
بعضی آدمها هستن که ناغافل میپرن
وسط زندگیت وبعد یه مدت،، میگن
اشتباه کردم... پریدم وسط زندگیت
این آدمها اصلا آدم نیستند 👌👍👏😎

پلنگ ایرانی هنوز چند تایی هست
ولی،،،،،،،،،،،،
آفت مد نسل اینارو منقرض کرد
حتی تو روستاهای دور افتاده هم
دیگه وجود ندارن 😊😎😔😳

کی میشه همش جمعه بشه!؟ از این عذاب که هر روز،،، تکرار روز قبل،،،بدون... هیچ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لطفاً خوانده شود 🙏🙏🙏 همیشه در خواب غفلت هستیم
اگر کمی فکر کنیم.،، میفهمیم که
یکبار فقط!؟ یکبار ب دنیا میاییم
یکبار فقط!؟ یکبار زندگی میکنیم
ودر انتها مرگ ناخواسته ب سراغمون
میاد،،،پس سعی کنید واسه خودتون
زندگی بکنید،،،،چون صلاح زندگی خودتون
بهتر میدونید.،، پس فردا صبح از خواب بیدارشدید
امید به صبح فرداش نداشته باشید،،،،،،،،،،
چون معلوم.نیست باشیم یا ب دیار
باقی شتافته باشیم.،،،
پس صبح فردا اگر بیدار شدید
فرصت را غنیمت بدونید...،،
یک لحظه زندگی باعشق
بهتر از هزار سال زندگی بدون عشق،،

ببین داستانمون ب کجا رسیده که
خود خداهم ما ازش تشکر میکنم
فکر میکنه بهش تیکه میندازیم 😔😔😔

پس من یکی از مرفهین بی درد هستم
که تو.سبد کالام این همه بدبختی برام گذاشتن
اگر سبد کالا رو،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 🤔🤔🤔 🤔 😎

هوروش بند،،، کاشکی تو رو نداشتم

بعضی ها،،با نقاب دوست،،، آشنا... رفیق... . روی گرگهم سفید کردن
امان از،،،گرگهای آدم نما 😔😔😔😔

امان از این مردم مرده پرست
تا که زنده ای بکشندت به جفا
تا که مردی ببرندت سر دست 😔😔😔😔😔

Most Popular Instagram Hashtags