[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

moradisamira66 moradisamira66

49 posts   83 followers   14 followings

sami-moradi 

يك امسال را بياييد كينه‌ها و كدورت‌هاى كهنه را كنار نگذاريم و دور نريزيم. بريزيم‌شان توى گونى، با خودمان ببريم‌شان به سال بعد. بعد توى همين تعطيلات كه وقتش را داريم، بنشينيم و بگذاريم‌شان جلوى‌مان، يكى‌يكى برشان داريم و براندازشان كنيم. ببينيم چى توى هركدام‌شان هست كه ما را اين‌قدر رنج مى‌دهد يا خشمگين مى‌كند. كِى و كجاش را پيدا كنيم كه رابطه يا رفاقت‌مان آغشته‌ى كينه و كدورت شد. بعد آرام تيغ بيندازيم زير اين چرك كهنه‌ى متراكم، بكشيم و ببريم: يا رومى روم، يا زنگى زنگ، يا اين بافتِ متعفن را دور بيندازيم و يك رابطه، يك رفاقت را نجات بدهيم در اين واويلاى روزگارِ قحطى محبتِ ناب. يا كه نه، آن آخرين رگ‌ها و عصب‌ها را هم ببريم؛ نگذاريم بيشتر از اين از روح و جان ما تغذيه كند. يك امسال را بياييد روراست باشيم با خودمان؛ با آن‌چه هستيم و نيستيم. آن‌چه مى‌خواهيم و نمى‌خواهيم.

Ye shabe khobbbb ba to deliya

ارزویم برایت در سال جدید:
اول از همه برایت ارزومندم که عاشق شوی
و اگر هستی ؛کسی هم به تو عشق بورزد ،
و اگر اینگونه است ،تنهائیت کوتاه باشد
وپس از تنهائیت ؛نفرت از کسی نیابی
ارزومندم که اینگونه پیش نیاید اما اگر پیش آمد
برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی
از جمله دوستان بد وناپایدار؛برخی نادوست؛و برخی دوستدار که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد
وچون زندگی بدین گونه است ؛ برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی ؛
نه کم و نه زیاد؛درست به اندازه تا گاهی باورهایت را مورد پرستش قرار دهد
که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد
تا که زیاد به خودت غره نشوی
ونیز ارزومندم مفید فایده باشی
نه خیلی غیر ضروری
تادر لحظات سخت
وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است
همین مفید بودن کافی باشد
تا تو را سر پا نگه دارد
همچنین برایت آرزومندم صبور باشی
نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند
چون این کار ساده ای است
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند وبا کار برد درست
صبوری ات برای دیگران نمونه شوی

Most Popular Instagram Hashtags