mohammad_ahmadi155 mohammad_ahmadi155

16 posts   693 followers   575 followings

محمد احمدی 

به کسی که تنهات گذاشت بگو
این تو بودی که باختی نه من!!! من کسی رو از دست دادم که
دوستم نداشت!!!ام تو کسی رو ازدست دادی که عاشقت بود..!!

گوزل کندیمیز قینرجه

👑👑👑👑

صفا برقرار

👑👑👑👑

دمت گرم خدا...تاتوبخوای به داده من برسی ... من به تو رسیدم.

افتخار نکن به اندازه موهای سرت رفیق داری .وقتی محتاز شدی میفهمی که کچلی

زندگی برخلاف ارزوهایم گذشت.....

Most Popular Instagram Hashtags