mohammad.taha.051 mohammad.taha.051

16 posts   273 followers   69 followings

taha 

برای 《ادمها》
چه انهاکه برایت《عزیزترند》
چه انهاکه فقط《دوستند》
خاطره های 《خوب》بساز....
انقدر برایشان《خوب》باش
که اگه روزی هرچه بود《گذاشتی》[و]《رفتی》..!
در《کنج قلبشان》جای برایت باشد..
تاهرزگاهی بگویند:《کاش بود》..
تاهرزگاهی دست دراز کنند و بخواهند 《باشی》..
هرزگاهی 《دلتنگ》بودنت شوند..
می دانم 《سخت》است...|ولی|.. تو《خوب باش》..... 1/13

عاشق که باشی
باید از خیلی چیز ها بگذری

گاهی از خودت،گاهی از خوشی هات
وگاهی از همه فقط بخاطر؛اون.....❤❤

اگر کسی احساست را نفهمید .

مهم نیست ، سرت را بالابگیرولبخند بزن .

فهمیدن احساس،کار هر ادمی نیست

نزدیکت میشوم بوی دریا می اید . دورکه میشوم صدای باران
بگوتکلیفم با چشمهایم چیست؟لنگر بیندازم عاشقی کنم یا چتر بردارم دلبری کنم ؟؟؟

مادرم

نام زیبای تورا

خال زدم بر بدنم

تا که محفوظ بماند 💞💞💞💞
نام تو درکفنم

اون چیزایی که نگرانشی شاید هرگز اتفاق نیفته.
روزاتو خراب نکن..
..
..🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊

مرد 💞
باغیرت عاشق یه میلیون دختر نمی شه 💏💏
یه میلیون
راه عشق ورزی به یه دختر و پیدا می کنه👍👍

💑غیر از پدر مادر💑
.
خواهر زاده:::: یکی از عزیز ترین موجوداته😙
.
که هم شیرینه هم بانمک ..
.
😚.......محمد طاها.......😚

ببین رفیق 👎
.
زندگی دوتا پیج داره ...
..
.
اولیش:رفاقت .
دومیش:مرگ
.
توپیج اول ببینمت تاتهش باهاتم.🙏🙏🙏🙏

محمد طاها💋💋👄

Most Popular Instagram Hashtags