mohammad.khayatzadeh mohammad.khayatzadeh

111 posts   114,114 followers   4,068 followings

Mohammad 

کلا رفیق، نیازی نی نه به معرفی

میرسم

قانع نیستم معمولا چون کاری نیست که نتونم
سنگی نیست که خورد نشه طلسمی نیست که نشکونم
راهی نیست که باز نشه یا مسافتی طی نشه
یا حس و حالی حس نشه چه عشق و حالی قصشه

روز از نو روزی از نو

بخشی از عطرِ گل، بر روی دست های کسی می ماند که گل را هدیه میدهد، زمانی که می کوشیم زندگی‌ای را بهبود ببخشیم، مسلماً زندگی خودمان را به طور غیر مستقیم، ارتقا می‌دهیم و ما بخشی از کل هستیم.❤️💚💙

هر که از شکم مادر به درآید، این جهان را بیند؛
و هر که از خود به درآید، آن جهان را بیند.

💚❤️🤟🏻

نسبت به حرف هایی که میشنوی بی توجه باش؛ شاید از دهانی بیرون آمده که قبل از حرف زدن به آن فکر نکرده... آخــر هفــته ي خوبــي داشتــه باشــيد ❤️

بدون شرح🤦🏻‍♂😜

😂👍

🔥❤️🤘🏿😜

ببخشيد گوشيم از سرما -15خاموش شد خداروشكر سالم رسيديم به مقصد ❄️🗻❤️🤕

Most Popular Instagram Hashtags