mngh2831 mngh2831

164 posts   117 followers   107 followings

hhaana 

حقیقت اینه که ادمایی که تنهایشونو بیشتر با کتابو، موسیقی وفیلم خوب پر میکنن یه عالم دیگه ای دارن وبه هر سلامی علیک نمیگن.

به خودت کمی اهمیت بده وگرنه لا به لای زندگی از بین میروی وهیچ کس هم نمی فهمد.
#جان_ماکسول

با شاد بودن،رنگی بودن،زیبا بودن،خندیدن، رقصیدن و اواز خواندن هم میتوان به بهشت رفت.....کافیست خوب باشیم وانسان

تنها کلمه ای که خداوند برجبین همه موجودات نوشته،امید است. هوگو

زندگی ی بازیه ، من برای برد بازی میکنم....

مواظب باشید!!!!مغز تنها چیزی است که بعد از شستن کثیف میشود..!!!!

......اینده متعلق به کسانی است که زیاد رویاپردازی میکنند

هیچ وقت بخاطر اینکه همرنگ جماعت بشی،نقاب به صورتت نزن!!!!شجاع باش!خودت باش!

......زندگی مانند بازی دومینو است،هرگز از غم وناراحتی دیگران خوشحال نشو،چون یک روز به خودت برمیگردد.

......به کسانی که پشت سرتان حرف میزنند بی اعتنا باشید،انها به همانجا تعلق دارند درست پشت سرتان (چگوارا)

Most Popular Instagram Hashtags