[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

mingo_store mingo_store

1291 posts   24560 followers   6727 followings

🌻TÚI XÁCH🌻🎈CÓ SẴN - ORDER🎈  💯 TÚI XÁCH VÀ KÍNH MẮT 🎏SHOP ONLINE/Hà Nội ✨CAM KẾT HÀNG Y HÌNH 👗quần áo ghé👉@ziimhouse 👟giày dép ghé👉@thefirstshoes ☎️Zalo/imess/viber 0983316526

https://web.facebook.com/huongphuc2411?fref=ts

☑️ Order #280K
☑️ Size 20x15x7
☑️ 1 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #280K
☑️ Size 19x14x8
☑️ 2 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #280K
☑️ Size 16x14x8
☑️ 1 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

#feedbackmingo_store 😚😚😚 khách feedback túi yêu quá ạ

☑️ Order #280K
☑️ Size 25x23x13
☑️ 1 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #280K
☑️ Size 19,5x19
☑️ 1 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #280K
☑️ Size 22x19x9
☑️ 2 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #280K
☑️ Size 21,5x17x8
☑️ 1 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #200K
☑️ Size 19x17x4
☑️ 4 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #190K
☑️ Size 24x17x8
☑️ 3 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #230K
☑️ Size 20x14x7
☑️ 3 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

☑️ Order #200K
☑️ Size 19x15x6
☑️ 4 màu như hình
☑️ Vuốt qua trái để xem rõ hơn nhé 💕
☑️ Hàng về sau 10-12 ngày
☑️ Cam kết hàng y hình
☑️ Không cần cọc ^^
😘
☎️ Imess/viber/zalo 0983316526
💗 Khách tỉnh chuyển khoản trước tiền hàng và tiền ship 👉 phí ship 20k
💗 Khách tỉnh nhận hàng rồi mới thanh toán (tức COD) 👉 phí ship 40k
📦 Free ship nội thành khi mua từ 2sp
💗 FREE SHIP khách tỉnh khi mua từ 2 sp trở lên nếu chuyển khoản trước, COD phí ship (vẫn) 40K
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#mingo_túiđeochéo

Most Popular Instagram Hashtags