mhdy.3218 mhdy.3218

9 posts   49 followers   15 followings

مهــــــــــدی.۳۲۱۸ 

اسطوره تکرار نشدنی اقا مهدی توسلی روحش شاد

اینده ای خواهم ساخت که گذشته ام جلویش زانو بزند

تک درختم بسوزد دنیا را به اتش میکشم

هر عمل کز ادمی از خیرو شر سر میزند مزد اعمالش به زدودی پشت در , در میزند

ما به دریا حکم طوفان میدهیم شما چطور ???

اینم فرشته زمینی من

Most Popular Instagram Hashtags