meysamhoot meysamhoot

2 posts   1129 followers   1581 followings

meysam hoot 

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست....
پ ن . لب جوي بشين و گذر عُمْرببين😃 #ميثم
ي عكس خاص با آق عبدالله # پسر دايي خودمي 😙

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !#دوست #

Most Popular Instagram Hashtags