mehran__sh1998 mehran__sh1998

35 posts   5472 followers   7007 followings

💖💗💖💚  زندگی با چشمان بسته آسان است M..sh solo در لحظه زندگی کن

ای تو الهام غزل های دل خسته ی من
روشنی بخش دل تیره ی سر گشته ی من

ای نگاهت شده یادآور شمشیر مغول
تیزی چشم تو و دیده ی خون بسته ی من

ای نماز من از آن قبله ی نورانی تو
سبزی چشم تو شد پرتو گلدسته ی من

به تو پیوسته از این شور درون نغمه ی دل
شوق تکرار تو هر قافیه، پیوسته ی من

ای گل سرسبد دیده ی من چهره ی تو
با تو بیدار شد این بخت فروخفته ی من

لحظه ای آینه بردار و به خود خیره بشو
تا بدانی چه رسد بر دل آشفته ی من

شاید از دیدن این کهنه غزل شکوه کنی
دل خوشم چشم تو اما شده آغشته ی من

بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا
بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا
به یادتم و دوستت دارم

می توانی هر فرد را از روی چیزی
که در مورد دیگران میگوید
بیشتر از چیزی که دیگران نسبت به او
میگویند،بشناسی...! MM

نـــزدیک ترین
آدم به تـــو اون کســـی اســـت که ... از دورتـــرین فاصلـــه ها همیشـــه به فـــکرتــــــــه ...

آرامشت را

به هیچکس و هیچ چیز وابسته نکن

تا همواره آن را داشته باشی ...

اگر گلی را دوست داشته باشی،
آنرا نمی چینی،چون اورا خواهی کشت

این نشانه آنست که گل رادوست داری وبخاطرعشق به گل اجازه میدهی زنده باشد

پس
عشق مالکیت نیست
عشق قدردانی است.

معبد خداوند فقط به روی
دلی های شاد و آواز خوان و رقصان باز است.

دل گرفته را به این معبد راهی نیست،

پس، از اندوه اجتناب کن......

زندگی مثل آب توی ليوان ترک خورده می مونه

بخوری تموم ميشه

نخوری حروم ميشه

از زندگيت لذت ببر

❤❤❤❤❤❤❤
-----------------🌲-- ســرو خندید سحر، بر گل سرخ که صفای تو به جز یکدم نیست من به یک پایه بمانم صـد سال مرگ، با هستی من توأم نیست من که آزاد و خوش و سرسبزم پشتم از بار حوادث، خم نیست گفت : فکــــر کم و بسیـار مکن سرنوشت همه کس، با هم نیست ما بدین یکدم و یک لحظه خوشیم نیست یک گل، که دمی خرّم نیست ما بخنـدیم به هستی و به مرگ هیچگه چهـــــرهٔ ما درهم نیست تو هم از پـــای در آئی ناچـــار آبت از کوثر و از زمزم نیست! بایـد آزاده کسی را خوانــــدن که گرفتـــار، درین عالم نیست ...

Mehr
زندگی
ڪوزه آبی خنک و رنگین است
آب این ڪوزه گـهی تلخ
گهی شور
و گهی شیرین است
"زندگی"
گرمی دلهای به هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته است!! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

اوم

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags