mctshatha mctshatha

1,183 posts   156,513 followers   2,055 followings

Tshatha Ngobe  Radio Personality @ukhozi_fm, The Number 1 Radio Station in Africa. #SABC #AfternoonDriveHost #15h00 to 18h00 #MondayToFriday #WNB.. Proudly JW!!!

Nanku umonakalo odalwe zinhlamvu zesibhamu ebesisho ukungiqeda namuhla! Kuyacaca ukuthi njengoba besengidutshulwa besebezama ukungephuca lemoto njengoba bebengixosha nje ngibaleka ngidla amagalane! Ngiyamubonga uJehova, ngisindile!

Ngisayob’hlaba!!!😛😛😛🍺

Bekukuhle sinomndeni waseMachunwini emkhosini wesikhumbuzo sokufa kukaJesu! Badele isikhathi sabo baba ngezinye zezimenywa ezijabulele lomkhosi obugujwa emhlabeni wonke emahholo ombuso oFakazi BakaJehova emva kokushona kwelanga lanamuhla! Inani labebekhona ebandleni lethu iDurban Central belingu 365! Ngicela usixoxele ukuthi belingakanani inani kwelenu ibandla?

Encwadini kaLuka 22:19, uJesu wanxusa abalandeli bakhe ukuba balugubhe minyaka yonke usuku lwesikhubuzo sokufa kwakhe ngenjongo yokubonisa ukwazisa ngokuzinekela kwakhe ekufeni ukuze sizuze ukuphila okuphakade embusweni kaNkulunkulu okwalahlwa uAdamu noEva ensimini yaseEdeni. Kuwona wonke amabandla oFakazi BakaJehova luzobe lugujwa lolusuku namuhla kusihlwa ngemva kokushona kwelanga! Uyamenywa ukuba uye eHholo Lombuso loFakazi BakaJehova bangakini ngo 17:30 ukuze uhlanganyele nabo enkulumweni ezobe ihluba udlubu ekhasini mayelana nokubaluleka kokufa kukaJesu. Kuzoba yihora elilodwa nje kuphela bese ukhululekake uye ekhaya! For more info visit www.jw.org.za/zu

Jozi are you thereeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! 04/05/2016 sivula ihhovisi elisha kwaNdongazibhaliwe!!!! #supavite

Uthe kufanele ngenze sho ukuthi ngiyamncoma nsukuzonke ukuthi uhlale egqoke kahle 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @nvmckenzie @ukhozi_fm #isidlosasekuseni

Usalele thina sesinje😛 #Lumi kanjani usuku lwakho? @ukhozi_fm #IsidloSasekuseni

Isifikile iCD yestayela selokhunja, nansi😁😁 #dankie_Squnga

Nangu umhlaziyi wesicathamiya ozimele 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @ukhozi_fm @nvmckenzie #IsidloSasekuseni

#Flashback🤝🎶🔥
Just to bless your timeline Viters. ⚖This is all you, Enjoy!!!💞

Njengomkhulumeli weLadies House wesikhashana, ngithunyiwe lapha, ukuba ngizosho ukuthi cha omama basendlini enkulu kaChriss abahlangene nokusha kwendawo yodumo lwezohwebo eThekwini iButterworth Hotel esenkabeni yeTheku, njengoba sekukhona abayikhomba ngenjumbane beyisola ngokungqongqa kwalendawo engaconsi phansi kwabesilisa abathanda isidlo!
Kungadlalwa ngeLadies House bakwethu☝🏽☝🏽

Most Popular Instagram Hashtags