matthew_7622 matthew_7622

20 posts   198 followers   144 followings

mehdi 

فرق زیاد است بینه …
کسی ک تنهاست و
کسی ک تنهایی را انتخاب کرده!

اینجا ایران است! پرفسور صمیعی بهترین جراحه مغزه تاریخ بشریت رکوردار داره عمله بی وقفه تنها کسی ک هشتاد درصده درامده هنگفته خودرا ب مردم نیازمنده ایران ارسال میکند تنها از سوی مردم ایران در مشهورترین شبکه اجتماعی اینستاگرام ۵۰۰فالور داشته درحالی ک دنیا جهانبخش یک دختر پولدار در حالی ک تمام زیبایی خودرا مدیون مواد شیمیای فتوشاپ و اعمال جراحی است قریب ب یک میلیون فالور دارد! آری اینجا ایران است مهده شهوت! لازم است بدانید ایران رکودار سرچه سکس در گوگل است و بزرگترین سازنده فیلم های پورن برازرز بیشترین خریدار دار اکانت های این شرکت در تمام دنیا مربوطه ب ایرانیان است! ایستاده ایم ایران ب کجا میرویی!!

دلرد با نوعی قرص حل. شدنی است
درد دل با نوعی حرکت بنام. اشک تسکین شاید و حل نمیشود!

نگاش کن

Matthew:
بعضی اهنگا یه نخ خرجشه 😔🚬

Winston …

Most Popular Instagram Hashtags