m.a.m.f.m m.a.m.f.m

22 posts   53 followers   19 followings

435182 

دل من مَحکمه‌ایست، که به من می‌گوید:
همه را دوست بدار
به همه خوبی کن
و اگر بد دیدی،
دل به‌ دریا بزن و بخشش کن. 🍁🍂

گویا این روزها
بی‌ارزش‌ترین کالا، جان مردم است😔

آخرین پنجشنبہ ماه بهمن است
روزمان را بہ فاتحہ اے و صلواتے
معطر ڪنیم
بہ یاد آنان ڪـہ روزے در ڪنارمان
نفس هایشان گرما بخش
محفل مان بود
و امروز یادشان دلگرم مان میڪند

اولین تیم امداد رسان سواره بر اسب کشور در رفسنجان

Most Popular Instagram Hashtags