lugat365 lugat365

552 posts   369345 followers   23 followings

Lûgat365  Bazı kelimeler çok güzel.

http://www.guzelkelimelerdukkani.com/

Bugünün güzel kelimesi "kadın". #BayanDeğilKadın

İlk anlamı tanzim eden, düzenleyen olan Arapça kökenli kelime, edebiyatta ise dizen, şiir yapan, manzume yazan kişi mânasına gelir. #nâzım #bazikelimelercokguzel

Gerçekleşmesini istediği şeye dâir beklenti duyan. Umutlu. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Ümit kelimesiyle, sahiplik mânası veren -vâr ekinin birleşiminden oluşmuştur. #ümitvâr #bazikelimelercokguzel

Bugünün kelimesi #yas.

Biz bu ateşi nefeslerimizle, ahlarımız ve figanlarımızla söndürmeye uğraşıyoruz. #figan

Acıyla haykırma, bağırarak ağlama. İnleme. Feryat. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Acıyla bağırma mânasındaki efgan kelimesinden evrilmiştir.
#figan

Teşekkür eden. Minnettar. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Şükür kelimesinden türetilen, memnuniyet ve minnet gösterme mânasındaki teşekkür kelimesinden türetilmiştir. #müteşekkir #bazikelimelercokguzel

Bir sahile vuracak günlerimiz... #OrhanVeli
#nâmütenâhî #bazikelimelercokguzel

Sonsuza dek yaşayacak olan. Devamlı. Kalıcı. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Ayak mânasına gelen pây kelimesinin, tutan mânasındaki -dar ekiyle türetilmesi sonucu oluşmuştur. #pâyidar #bazikelimelercokguzel

Bir zümre, bir aile ya da bir kişinin değil, milletin hakimiyetine dayanan yönetim biçimi. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Halk mânasına gelen cumhur kelimesinden türetilmiştir. #cumhuriyet #bazikelimelercokguzel

Sevgi, aşk, arzu, merhamet, hoşgörü gibi duyguların yürekteki barınağı. Öz Türkçe olan könül sözcüğünden evrilmiştir. Göğüs kelimesiyle aynı kökten türetildiği rivayet edilmektedir. #gönül #bazikelimelercokguzel

Duygu, düşünce ve hislerin durumu. Ruhsal durum. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Durum mânasındaki hal kelimesiyle ruh kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. #bazikelimelercokguzel #hâletirûhiye

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags