luckyfuntong luckyfuntong

920 posts   17,980 followers   315 followings

ลักษณ์ เรขานิเทศ  สวัสดี ครับขอบคุณท่ีมาทักทายและได้มารับรู้ในเรื่องราว_ขอบคุณอินสตราเเกรมท่ีทำให้เราหากันจนเจอ ภาพเเละเรื่องราวนี้เป็นบันทึกส่วนหนึ่งของตัวตนผมครับ

พิธีสวดมนต์ข้ามปีท่ีวัดเจ้าอาม

มหาชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีแน่นวัดเจ้าอาม ธนบุรี

ผมเป็นประธานจัดงานสวดมนต์ข้ามปีท่ีวัดเจ้าอาม เมื่อ31ธันวาคมท่ีผ่านมา

สวดมนต์ข้ามปีกับผมท่ีวัดเจ้าอาม ธนบุรี อัญเชิญบุญมงคลเทวดามาพิทักษ์รักษา คุ้มครองดวงชาตา ไหว้พระสักการะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดวัน พิธีเริ่มเวลา20.00น.ท่ีวัดเจ้าอาม มีถ่ายทอดสดผ่านยูทูปให้สาธุชนสวดมนต์รับพรและสรรพมงคลไปพร้อมๆกันท่ียูทูปตามลิงค์นี้เลยhttps://m.youtube.com/watch?v=ji3Ka7gG6uw ขอส่งท้ายปีเก่าให้สรรพทุกข์สรรพเคราะห์หมดไป บังเกิดความสุขสำเร็จในทุกๆประการครับ

พระธาตุหริภุญชัย สีม่วงด้วยไฟพุทธบูชา ราตรีนี้งดงามหนักหนา ด้วยศรัทธามากราบไหว้ก่อนกลับเวียงชัย รัตนโกสินทร์นครา

พระธาตุหริภุญชัย สีสดใสเเดงสว่าง เข้มขลังด้วยศรัทธา แห่งล้านนาหริภุญชัย ผมมากราบสักการะเวียนไหว้ ส่งท้ายลาซึ่งทุกข์ ขอจำเริญสุขตลอดไป

พระธาตุหริภุญชัย ราตรีนี้งามงด สดใสด้วยพุทธประทีปบูชา เป็นสีฟ้างามสด ราตรีมากราบไหว้ ก่อนเดินทางกลับกรุงรัตนโกสินทร์ มหามงคลทั้งสิ้นงามตา

พระธาตุสีทองเรืองรองเป็นมรกต ด้วยแสงไฟท่ีทางจังหวัดถวายเป็นพุทธบูชา มหามงคลศรัทธา ผมกราบสักการะในราตรีนี้ จากวัดพระธาตุหริภุญชัย เก่าแก่เกรียงไกร ด้วยศรัทธาท่ีสุดในประเทศไทย

ราตรีนี้มหามงคล พระธาตุอำนวยอวยผลสรรพมงคลแห่งสักการะ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯเก่าแก่ยาวนานท่ีสุดในแผ่นดินแห่งล้านนา ผมเดินทางไปกราบมา แสงสีส่องงดงาม หริภุญชัยนคร

พระบรมสารีริกธาตุท่ีเก่าแก่แลมีพลังแห่งบุญศรัทธายาวนานท่ีสุดในประเทศไทย ราตรีนี้ท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัย พระเจดีย์ทองงามผ่องคู่แผ่นดิน

ราตรีนี้กราบ พระบรมสารีริกธาตุท่ีเก่าแก่ยาวนานท่ีสุดแห่งล้านนา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ มงคลรับปีใหม่ครับ

ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ/สร้างบุญถวายเป็นกษัตริยาบูชา
วัดเจ้าอาม สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2322อีก3ปีต่อมาเปลี่ยนแผ่นดิน วัดนี้จึงเป็นพระอารามหลวงท่ีนัอสร้างค้างไว้ยังไม่เรียบร้อย งดงาม สมพระเกียรติยศ ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ ราวปี2516 จอมพลประภาส จารุเสถียร ได้มาบูรณะด้วยศรัทธาและถวายเป็นพระราชกุศล แต่เสนาสนะหลายอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์ จวบถึงปีปัจจุบันได้กำลังท่านพลตำรวจเอกเสรี เตมีเวยาเวส วีรบุรุษนาแก มาเป็นต้นศรัทธาช่วยกัน ผมนั้นก็มีจิตศรัทธาและเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ทำบุญสร้างบุญร่วมบุญในวัดท่ีอดีตมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอเรียนเชิญสาธุชนคนไทยหาโอกาสพาครอบครัวไปสร้างบุญร่วมบุญประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญในครั้งนี้นะครับ วัดเจ้าอามนี้จะได้งดงาม สืบศรัทธาสาธุชนในพระพุทธศานา และเป็นกำลังบุญแห่งท่านและครอบครัวตลอดกาลตลอดไป

Most Popular Instagram Hashtags