lou.de.parfum lou.de.parfum

2911 posts   14807 followers   251 followings

FREESHIP↗300K-Q.1/3/4/5/BTh  😍HOT DEAL MỖI NGÀY 💄MỸ PHẨM - DƯỠNG DA - NƯỚC HOA HÀNG CÓ SẴN 🔻HÀNG MUA RỒI KHÔNG ĐỔI TRẢ 👍🏻 10:00 - 21:00

https://www.facebook.com/loudeparfum/

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k - HẾT
- Twiglight Wood 75ml - #350k - HẾT
- Sweet Pea 75ml - #350k - HẾT
- French Lavender Honey 100ml - #350k - HẾT
- Paris Amour 75ml - #350k - HẾT
- Mad About You 50ml - #350k - HẾT
- Forever Red 30ml - #230k - HẾT
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

>>> NƯỚC HOA BATH & BODY WORKS FULL SIZE SALE HẾT LÔ NGHỈ BÁN CẢ NHÀ Ạ <<<
- Cashmere Glow 75ml - #250k.
- Twiglight Wood 75ml - #350k.
- Sweet Pea 75ml - #350k.
- French Lavender Honey 100ml - #350k.
- Paris Amour 75ml - #350k.
- Mad About You 50ml - #350k.
- Forever Red 30ml - #230k.
- Oahu 30ml - #200k.
- Wakiki 30ml - #200k.
Tất cả đều là nước hoa dạng xịt edt - không phải body spray nên giữ mùi lâu hơn ạ , tầm 4-5 tiếng ^^ Chai thủy tinh cũng xinh hơn. New 100% và có hộp giấy đẹp 😍😍😍
Lou sale đẩy hàng vì sau này không bán B&BW nữa !!! Do đó, mấy ché tranh thủ hốt hụi chót nha, 1 đi hok trở lại luôn á !!!
Giá hạt dẻ - hàng chất lượng đây mọi người oyyyy 🤗🤗🤗
#loudeparfum

😛😛 HẾT HÀNG
Cứ 6 cây khác màu SON MINI GOLDEN ROSE là #150k nhé cả nhà. Hình swatch bên cạnh có mã số, cả nhà chọn đi, rồi báo Lou mã màu để kiểm xem còn hay hết hỉ.
😈😈😈😈😈
SON MINI GOLDEN ROSE nè cả nhà oyyyy !!!
- Cây son bé tẻo teo, nhìn thì bèo mà xài hok có bèo, cũng tầm 2 đốt ngón tay. Không có vặn lên hay gì hết, nhưng xài cũng được 10 lần hơn ^^
- Cây son nhìn cute, nhưng quánh ổn, mềm môi, màu lên đẹp, chất bán lì 👌👌👌
- Mang theo trong túi xách đi đâu quánh lại, tiện mà xinh hết nấc heng 🤗🤗🤗 - Giá người ta nói là GIÁ HẠT É đó cả nhà. Set 6 cây khác màu tùy ý chỉ #150tiền / set thôi.
Lou có swatch màu zòi, mấy ché quẹo lựa nha nha !!! Đảm bảo nhìn cute hạt mè đáng yêu hết sức 😍😍😍
Hú Lou tới tấp eyyyyyy 😙😙😙
-----------------------------------------------------------
Phí ship bên Lou tùy theo quận nhé !!!
Tuy nhiên :
+ Trên 300k - freeship quận 1 và quận 3
+ Trên 500k - freeship quận 1/3/4/5/Bình Thạnh
+ Trên 1000k - freeship tất cả các quận Tphcm
-----------------------------------------------------------
Để xem thêm các sản phẩm son môi tại Lou bạn nhấn #loulippies nha.
-----------------------------------------------------------
>>> Địa chỉ tổ chim nhà Lou nè : Lầu 5 - Chung cư 42 Phố đi bộ Nguyễn Huệ - P. Bến Nghé - Quận 1.
>>> Hotline nhà Lou : 0934.866.845.
>>> Lou có mặt từ 10h sáng đến 9h tối.
>>> Ship COD Tphcm, các bạn ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước giúp Lou nhé.

😛😛 HẾT HÀNG
Đây đây, sau bao ngày mong ngóng thì Lou về được xí xi hàng SON MINI GOLDEN ROSE nè cả nhà oyyyy !!!
- Cây son bé tẻo teo, nhìn thì bèo mà xài hok có bèo, cũng tầm 2 đốt ngón tay. Không có vặn lên hay gì hết, nhưng mỗi cây xài cũng được 10 lần hơn ^^
- Cây son nhìn cute, nhưng quánh ổn, mềm môi, màu lên đẹp, chất bán lì 👌👌👌
- Mang theo trong túi xách đi đâu quánh lại, tiện mà xinh hết nấc heng 🤗🤗🤗 - Giá người ta nói là GIÁ HẠT É đó cả nhà. Set 6 cây khác màu tùy ý chỉ #150tiền / set thôi.
Lou có swatch màu zòi, mấy ché quẹo lựa nha nha !!! Đảm bảo nhìn cute hạt mè đáng yêu hết sức 😍😍😍
Hú Lou tới tấp eyyyyyy 😙😙😙
-----------------------------------------------------------
Phí ship bên Lou tùy theo quận nhé !!!
Tuy nhiên :
+ Trên 300k - freeship quận 1 và quận 3
+ Trên 500k - freeship quận 1/3/4/5/Bình Thạnh
+ Trên 1000k - freeship tất cả các quận Tphcm
-----------------------------------------------------------
Để xem thêm các sản phẩm son môi tại Lou bạn nhấn #loulippies nha.
-----------------------------------------------------------
>>> Địa chỉ tổ chim nhà Lou nè : Lầu 5 - Chung cư 42 Phố đi bộ Nguyễn Huệ - P. Bến Nghé - Quận 1.
>>> Hotline nhà Lou : 0934.866.845.
>>> Lou có mặt từ 10h sáng đến 9h tối.
>>> Ship COD Tphcm, các bạn ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước giúp Lou nhé.

Most Popular Instagram Hashtags